Místní knihovna Sukorady

Kvízy - Karel Čapek

Karel Čapek
1) Kde se narodil Karel Čapek
2) V jakém roce se narodil.?
3) Karel Čapek byl redaktorem v ...........
4) Kterou hru nenapsal Karel Čapek?
5) Karel Čapek zemřel v roce ..........
6) Karel Čapek získal Nobelovu cenu v roce ........
7) Karel Čapek ve svých dílech varoval před........
8) Karel Čapek se oženil s ?
9) Jak se říkalo lidem kteří se pravidelně scházely u Čapkových ?
10) Karlem Čapkem nesmírně otřaslo ............
11) Karel Čapek měl bratra jménem ?
12) Karel Čapek se oženil roku ?