Místní knihovna Sukorady

Služby

 

VÝPŮJČNÍ DOBA STŘEDA: 18 - 20 HOD
INTERNET STŘEDA:  18 - 20 HOD.

 

 

PŮJČOVÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ Z VLASTNÍHO FONDU KNIHOVNY A Z VÝMĚNNÉHO FONDU KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ

 MOŽNOST ČETBY A STUDOVÁNÍ KNIH A ČASOPISŮ V PROSTORÁCH KNIHOVNY

INFORMAČNÍ SLUŽBY A PŘÍSTUP NA INTERNET  

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

V knihovně jsou k zapůjčení časopisy Valka Revue a Dtest