Místní knihovna Sukorady

Kvízy - Karel Čapek

Historie
1) Historicky první doložený český kníže ?
2) První historicky doložený státní útvar na území Čech ?
3) Slovanští věrozvěstí přišly na Velkou Moravu v roce ...........
4) Svatý Václav byl zavražděn v roce ?
5) Zlatá bula sicilská byla vydána v roce ...........
6) Karel IV nastoupil na trůn v roce ?
7) Za vlády kterého Českého panovníka se objevila první zmínka o Sukoradech ?
8) Bitva u Hořic se odehrála v roce ?
9) Bitva u Moháče se odehrála v roce ?
10) Husitským králem byl nazýván ?
11) Bitva na Bílé hoře se odehrála v roce ?
12) Marie Terezie nastoupila na trůn v roce ?
13) Sedmiletá válka byl konflikt mezi ?
14) Sedmiletá válka se odehrávala i v Severní Americe, kde je známa pod jménem ?
15) V Bitvě u Slavkova se se setkali tři panovníci. A to panovníci?
16) Německo se sjednotilo po jaké válce ?
17) Mnichovská dohoda byla podepsána v roce?