Místní knihovna Sukorady

Kvízy - Karel Čapek

Čeští panovníci
1) Prvním českým králem byl ?
2) Dědičný královský titul byl zajištěn ?
3) Král železný a zlatý byl ?
4) Nejslavnější období Kutné Hory tzv- Stříbrná horečka- bylo za ?
5) Václav III byl zavražděn v roce ?
6) Manželkou Jana Lucemburského byla ?
7) Jan Lucemburský padl v bitvě u?
8) První ženou Karla IV byla ?
9) Karel IV se stal císařem Svaté říše římské v roce ?
10) Karel IV zemřel v roce ?