Místní knihovna Sukorady

Kvízy - Karel Čapek

1.světová válka
1) 1.světová válka probíhala v letech ?
2) Německým císařem v době 1.sv.války byl ?
3) Do centrálních mocností patřily ?
4) Německý postup do Francie byl zastaven v bitvě ?
5) Původní Dohoda byla složená z ?
6) Bojový plyn byl poprvé použit v bitvě ?
7) Nejdelší bitvou 1.světové války byla bitva ?
8) Jižní,Balkánské froně se někdy říka ?
9) Na Italské froně bylo celkem ?
10) Po smrti Františka Josefa I nastoupil na R-U trůn ?
11) Ruský car Mikuláš II abdikoval po ?
12) Nová zbraň války - Tank - byl poprvé nasazen ?
13) USA vstoupily do války v roce ?
14) Britský parník Lusitania byl torpédován ?
15) Janponsko vyhlásilo válku Německu v roce ?
16) Prezidentem USA během 1.sv. války byl?
17) Ze Sukorad během války padlo?
18) Kolik Čechů bylo zmobilizováno během 1. sv. války?